Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

Bu bölüm, İzeltaş İzmir El Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin İnternet Sitesinin ( bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) ziyaret ve kullanım koşulları ile İzeltaş İzmir El Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ( bundan sonra “Firma” olarak anılacaktır.) haklarını içermektedir. Siteyi kullanmak isterseniz lütfen bu hüküm ve koşulları dikkatle okuyunuz ve anılı koşulların bağlayıcı olduğunu unutmayınız.

İşbu Site içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.) ile ürünler ve ürün özellikleri(ürün bilgileri, görselleri, teknik özellikler, fiyatlar vb) İzeltaş İzmir El Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ( firma) ait olup, firmanın fikri ve sınai hakları kapsamında Ulusal ve Uluslararası Mevzuata uygun olarak korunmaktadır. Firmanın anılı haklarını ihlal eden kişiler ilgili mevzuatta yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İşbu Sitenin her hangi bir sayfasına girilmesi veya sitenin kullanılması halinde aşağıda belirtilen şartlar, yazılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Bahsi geçen şartların kabul edilmemesi halinde siteye girilmemelidir.

Firma, aşağıda belirtilen koşullarda her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bahsi geçen “Kullanım Koşullarını” düzenli olarak takip etmek, kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanım Koşullarında değişiklik yapılmasının akabinde siteyi kullanmaya devam eden kullanıcılar Kullanım Koşullarındaki değişikliği de kabul etmiş sayılırlar.

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN

Sitede yer alan tüm materyallerin, eserlerin, logoların, markaların ve bilgilerin ve benzerlerinin telif hakkı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri ve sınai hakları İzeltaş İzmir El Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne aittir.

Sitede yer alan tüm bilgiler, logolar, sloganlar, markalar, ürün görselleri, videolar, yazılar, tasarımlar, programlar, linkler ve benzerleri yalnızca bilgi paylaşımı amacıyla sunulmaktadır. Site içeriğinde yer alan bilgi, sayfa, video, görsel, tasarım veya diğer unsurlar her ne suretle olurla olsun firmanın yazılı izni olmaksızın ticari amaçla veya ticari amaç olmaksızın tamamen veya kısmen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, idare edilemez, kamuya mal edilemez, değiştirilemez, düzenlenemez, indirilemez, farklılaştırılamaz, iletilemez, dağıtılamaz ve anılı veriler ile başka bir faaliyette bulunulamaz.

 

SİTEYE ERİŞİM

Farklı sebeplerle sitenin erişilebilir olmamasından firma sorumlu olmadığı gibi firma herhangi bir duyuru yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak siteye erişimi durdurma hakkına da sahiptir.

 

BAĞLANTILAR

Site içerisinde başka web sitelerine bağlantılar bulunabilir. Sitemiz üzerinden bağlantı sağlanan herhangi, Web Sitesi ile ilgili olarak firmanın her ne suretle olursa olsun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Firma, bahsi geçen web sitelerine ilişkin olarak ilgili mevzuata uyumluluk dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.    Söz konusu bağlantılar, kullanıcılara yalnızca kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla paylaşılmıştır.

Ayrıca, Site’den veya bağlantısı paylaşılan diğer web sitelerinden kaynaklanabilecek herhangi bir virüs bulaşması dahil ancak bununla sınırlı olmayan bulaşmalar ve zarardan firmamız sorumlu olmayıp, anılı bulaşmaları önlemek için gerekli önlemleri almak kullanıcıların sorumluluğundadır.

 

BİLGİLER VE SORUMLULUK SINIRI

Firma, site içerisinde yer alan ürünlerin teknik özellikleri, görünümü, fiyatı, ölçüleri dahil ancak bununla sınırlı olmayan herhangi bir bilginin güncel tutulması için elinden gelen çabayı göstermektedir. Bununla birlikte, firma, sitede yer alan bilgilerin doğru, hatasız, güncel veya eksiksiz olduğunu taahhüt etmemektedir. Firma, site içerisinde mevcut ürünleri, ürün bilgilerini,fiyatları, görselleri, siteyi kullanma koşullarını veya sitede sunulan herhangi bir bilgiyi önceden hiçbir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme veya güncelleme hakkını haizdir.

İşbu Sitede yer alan beyanlar veya bilgiler hukuken taahhüt niteliğinde olmayıp, her ne suretle olursa olsun bağlayıcı değildir. Site içerisindeki herhangi bir bilgi veya belgeye ilişkin olarak üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya virüs bulaşmalarına ilişkin garantiler dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir şekilde kullanıcılara garanti verilmemektedir. Bu sebeplerle site içerisinde yer alan bilgilerdeki, belgelerdeki veya elektronik dokümanlardaki hatalardan, yanlışlıklardan, eksikliklerden ya da anılı bilgi veya dokumanlar uyarınca yapılan işlemlerden doğacak/doğabilecek, doğrudan veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, firmamız sorumlu tutulamaz.

Sitede yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin firma tarafından tek taraflı olarak her zaman değiştirilebilir, erişim sınırlandırılabilir ya da kaldırılabilir. Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle güncelleştirilmemesi; sitede olması muhtemel bir hatalı bilgi, eksiklik ya da değişiklikten dolayı Firma her ne nam altında olursa olsun sorumlu değildir.

Her hangi bir bilgi, belge, bağlantı, görsel vb. kullanıcılar tarafından indirilmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin kullanıcılar tarafından alınması tavsiye edilmekte olup, firmanın işbu hususta sorumluluğu veya herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Firma ve Firma personeli, yöneticileri, çalışanları ya da bağlantılı kişiler herhangi bir şekilde Sitenin kullanımına veya Sitenin kullanılmasının sonucuna ilişkin ya da Siteye bağlantı veren/Sitenin bağlantı verdiği herhangi bir web sitesine veya işbu Sitedeki herhangi bir unsura ilişkin olarak kullanıcılara veya üçüncü bir şahsa karşı doğrudan zarar tazmini, dolaylı zarar tazmini, gelir kaybı tazmini, maddi veya manevi zarar tazmini dâhil fakat bununla sınırlı olmaksızın her ne nam adı altında olursa olsun herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk altında değildir.

Site içerisinde yer alan görsellerde veya videolarda yer alan montaj, bağlantı detayları, kullanım alanları veya güvenlik önlemleri ürünlerin doğru kullanımı için bir örnek teşkil etmez. Ürünleri kullanan kişiler, ürünler ile ilgili güvenlik uyarılarına ve ayrıca ürünlere ilişkin ek güvenlik/kullanım talimatlarına uymakla yükümlüdür, aksi takdirde ortaya çıkacak zararlardan firma hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

 

YETKİLİ MAHKEME

Kullanıcılar sitenin telif hakkı ve kullanım koşulları hususunda Firmanın tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt eder. Kullanım şartlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

Bize Ulaşın

    * Zorunlu Alanlar

    Ünvan: İzeltaş İzmir El Aletleri San Tic A.Ş
    Mersis: 0483003878500039