Çerez Aydınlatma Metni

  ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

İş bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya
“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul
ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İzeltaş İzmir El Aletleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi (“İzeltaş” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.
Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza
yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak,
hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere
bilgi vermektir.
İnternet sitemizde yalnızca hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli olarak birinci taraf
oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

1-) ÇEREZ ÇEŞİTLERİ
Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması
amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı
çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir
süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre
oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.
Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği
internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir.
Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından
yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır.
Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle
gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu
çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin
sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır. Bu kapsamda,
A) İnternet sayfasında internet sayfasına, sonradan gelen isteklerin güvenilir olup
olmadığını anlamak amacıyla cookiesession1 isimli birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl
saklanmaktadır),
B) Ziyaretçilerin web sayfasını hangi dilde görüntülediği tespit edebilmek amacıyla
ASP.NET_SessionId isimli birinci taraf oturum çerezini,
C) Çerez aydınlatma metninin okunduğunun teyidi amacıyla cookiepolicy_status isimli
birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl saklanmaktadır.)
IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle kişisel verileriniz işlenmektedir. İşbu
Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verileriniz sadece yukarıda belirtilen İştirak/Bağlı
Ortaklıklara aktarılmakta olup bunun dışında başka bir yere aktarılmamaktadır.
Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve
2
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.
6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki
taleplerinizi, www.izeltas.com.tr web sitesinde yer alan başvuru formu üzerinden Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre İzeltaş İzmir El Aletleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz.
ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: İzeltaş İzmir El Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Kemalpaşa Caddesi No:303 Işıkkent Bornova/İzmir
Mersis No: 0483003878500039 | Vergi Dairesi/No: Hasan Tahsin Vergi Dairesi / 4830038785
Telefon: +90 232 472 13 75 | E-posta: kvkk@izeltas.com.tr
PTT KEP: izeltas@hs01.kep.tr

Bize Ulaşın

    * Zorunlu Alanlar

    Ünvan: İzeltaş İzmir El Aletleri San Tic A.Ş
    Mersis: 0483003878500039