KVKK Aydınlatma Metni

İZELTAŞ İZMİR EL ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusu

İş bu Aydınlatma Metni, İzeltaş İzmir El Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(“İzeltaş” veya “Şirket”)’
ile internet sitesi üzerinden iletişim formu vasıtasıyla veya şirkete ait sosyal medya hesapları üzerinden,
iletişime geçen Kişisel Veri Sahipleri’nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin
kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri
sorumlusu olan İzeltaş tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin
amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak
haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

B. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

Şirket ile aranızdaki iş ilişkisine bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme
nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından
üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir :
Kimlik Verileri (Ad-Soyad), İletişim Verileri(Adres, Cep ve ev telefonu, Faks Numarası, E-posta adresi),
İşlem Güvenliği(IP adresi bilgileri, Çerez Bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri vb.) ve Diğer Bilgiler
(Firma Bilgisi ve Mesajınız kısmında belirtilen bilgiler)
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi; Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi
verilmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet satış
süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin
yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış sonrası
destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Mal/hizmet
üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

C. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek
işlenmektedir.
Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından, dijital yollarla, İnternet sitesi ve/veya sosyal medya platformlarında
yer alan formların doldurulması, Şirket ve/veya şirket adına şubeler nezdinde yürütülen faaliyetler,
müşteri ilişkileri birimi tarafından çağrı merkezi ve web sitesine gelen telefon, dilekçe, eposta veya resmi
kurumlardan ulaştırılan resmi talep yazıları gibi kanallarla, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere
uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu
Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri
sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanak alınarak işlenmektedir.

D. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları
Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi;
Kanuni ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şikâyet yönetimi işlemlerinin mevzuata uygun
yürütülmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
2
yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün veya
Hizmetlerin Daha Cazip Hale Getirilmesi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Kitleye Ulaşılabilmesi,
Hukuki, Finansal ve Muhasebe süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla; Yetkili kişi ve resmî kurumlara, ilgili iş
ortaklarımıza, danışmanlarımıza, Bayilerimize, Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Alınan şirket veya
kişilere aktarılabilmektedir.

E. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizi korumak için Şirket, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı
olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin
içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri
önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaktadır.
F. Kişisel Veri Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri
KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili
taleplerinizi www.izeltas.com.tr adresinde yer alan KVK Başvuru Formu ile aşağıda belirtilen
yöntemlerden birini tercih ederek iletebilirsiniz;

• Kemalpaşa Caddesı No:303 Işıkkent Bornova/İzmir adresine kimlik teyidinizin yapılmasını
sağlayarak şahsen, yazılı olarak iletebilirsiniz.

• Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) izeltas@hs01.kep.tr iletebilirsiniz.
Güvenli elektronik imza, mobil imza veya sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak
suretiyle kvkk@izeltas.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: İzeltaş İzmir El Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Kemalpaşa Caddesı No:303 Işıkkent Bornova/İzmir | Mersis No: 0483003878500039
Vergi Dairesi/No: Hasan Tahsin Vergi Dairesi/4830038785 | Telefon: +90 232 472 13 75
E-posta: kvkk@izeltas.com.tr | PTT KEP: izeltas@hs01.kep.tr Web sitesi: www.izeltas.com.tr

Bize Ulaşın

    * Zorunlu Alanlar

    Ünvan: İzeltaş İzmir El Aletleri San Tic A.Ş
    Mersis: 0483003878500039