Entegre Yönetim Sistemi

Amacımız:

İZELTAŞ olarak el aletleri ve sıcak dövme sektöründe dünya çapında marka ve tüm müşterilerimiz tarafından ilk tercih olmak

Hedeflerimiz:

  • Düşük maliyet ve yüksek kalite ile zamanında teslimat gerçekleştirmek,
  • İlgili tarafların memnuniyetini sağlamak ve müşteri beklentilerine duyarlı olmak,
  • Kaynaklarımızı verimli kullanmak,
  • Çevreye duyarlı faaliyetlerimizle çevreye dost ürünler sunmak,
  • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak,
  • Çalışanlarımızın Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği farkındalıklarının geliştirilmesi ve uzmanlıklarının artırılması için eğitimler gerçekleştirmek.

Amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirirken

  • Yasal ve diğer şartlara uymayı,
  • Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini sağlamayı, sürekli iyileştirmeyi ve Entegre Yönetim Sistemi Politikamızı  3. taraflara açık tutmayı taahhüt ederiz.