İzeltaş Ar-Ge Merkezimiz ''Ar-Ge Merkezi 3. Faaliyet Yılı Denetimini '' başarıyla geçmiştir.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanunun 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan ''Uygulama ve Denetim Yönetmeliği '' hükümleri çerçevesinde ''Ar-Ge Merkezi Belgesi '' verilen işletmemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevlendirmiş olduğu denetçiler tarafından '' Ar-Ge Merkezi 3. Faaliyet Yılı Denetimini'' başarıyla geçmiş bulunmaktayız.